Voor en door bewoners!

Over ons

WENS GAAT IN VERVULLING
Een grote wens van de inwoners van Beerzerveld en Mariënberg is gerealiseerd. Het gebouw De Tuba aan de Van Alewijkstraat 36 in Beerzerveld is verbouwd tot kultûrhus als ontmoetingsplek voor jong en oud.

GEBOUW DE TUBA WORDT KULTÛRHUS ’t saMENSpel
In eerste instantie was het gymnastieklokaal De Sprong als kultûrhus in beeld. Na onderzoek bleek het niet haalbaar te zijn om gymnastieklokaal te exploiteren als kultûrhus. De Sprong wordt wel een onderdeel van het kultûrhus. Plaatselijk Belang Beerzerveld Mariënberg heeft samen met Muziekvereniging de Broederband, Gymnastiekvereniging Mabeco en Volleybalvereniging de Pallegarste onderzocht of gebouw De Tuba wel geschikt gemaakt kon worden, ook qua exploitatie, om dienst te doen als kultûrhus. Nadat dit zo bleek te zijn is het besluit genomen voor renovatie en gedeeltelijke nieuwbouw van gebouw De Tuba, tot dat moment in gebruik als oefenruimte voor Muziekvereniging de Broederband.

ONTMOETINGS- EN ACTIVITEITENRUIMTE VOOR IEDEREEN
Beerzerveld en Mariënberg hebben de handen ineen geslagen en samen plannen gemaakt voor een ontmoetings- en activiteitenruimte voor iedereen. De plannen komen vanuit de gemeenschap en ook de invulling en uitvoering van het kultûrhus gebeurt vanuit de gemeenschap. En dat is exact waar een kultûrhus voor is bedoeld.
De naam van Kultûrhus ’t saMENSpel is onthuld tijdens de opening van het gebouw  op donderdag 19 december 2014 door gedeputeerde Bert Boerman van Provincie Overijssel en wethouder Ko Scheele van Gemeente Ommen.

STICHTING KULTÛRHUS BEERZERVELD
Vanaf 1 januari 2014 is er een stichting opgericht met de naam: Stichting Kultûrhus Beerzerveld en deze heeft haar zetel te Beerzerveld, gemeente Ommen. De stichting heeft ten doel: het (doen) voeren van het beheer, het onderhoud en de exploitatie van het Kultûrhus in Beerzerveld en het in en vanuit het Kultûrhus (doen) organiseren en stimuleren van activiteiten voor de lokale gemeenschap (evenwel niet beperkt tot Beerzerveld); het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

ACTIVITEITEN IN KULTÛRHUS ‘t saMENSpel
Het kultûrhus is een gebouw dat van ons allemaal is. Laten we daar dan ook volop gebruik van maken. Er is van alles mogelijk en faciliteiten, zoals wifi is aanwezig. Er wordt al gebruik gemaakt door o.a. de Broederband, Zorgaccent, Landstede, de Pallegarste en Mabeco maar er is nog ruimte genoeg voor iedereen. Wil je een klaverjasavond organiseren? Of een keer een bloemschikavond? Wellicht met een groep een film kijken? Een verjaardag of jubileum vieren? Een cursus geven? Het kan allemaal in het Kultûrhus. Heb je een leuk idee voor een activiteit voor een bepaalde doelgroep neem dan contact op met Henk van Dasselaar (daskoel@online.nl) of Jacky Wolters (jackywolters@hetnet.nl) van de activiteitencommissie. Dan kunnen we dat samen organiseren. Wil je zelf een feestje geven of een vergadering houden, dan kan dat natuurlijk ook. Inwoners van Beerzerveld en Mariënberg hebben de mogelijkheid om tegen gereduceerd tarief de zalen van het Kultûrhus af te huren. Heb je een wat grotere ruimte nodig, bijvoorbeeld voor een feestje, dan is de Tubazaal (huur € 50,- per dagdeel) zeer geschikt en voor een vergadering is de kleine zaal, het Denkhuus (huur € 25,00 per dagdeel), een mooie ruimte. Kijk bij CONTACT om te reserveren.

MISSIE
Stichting Kultûrhus Beerzerveld vervult een rol in het behoud en het versterken van de leefbaarheid en sociale samenhang in Beerzerveld en omgeving. Dat gebeurt door het aanbieden van passende ruimte aan groepen, verenigingen, instellingen en bedrijven op het gebied van cultuur, sport, dienstverlening (maatschappelijke en zakelijke) educatie, welzijn en zorg. Belangrijk speerpunt is het stimuleren van ontmoeting, verbinden, samenwerken en het meedenken en coördineren van specifieke projecten voor ouderen en jeugd.