Voor en door bewoners!

PB Beerzerveld-Mariënberg

De vereniging stelt zich ten doel de maatschappelijke en culturele belangen van de gehele bevolking van Beerzerveld en Mariënberg te behartigen en de dorpen als zodanig leefbaar te houden voor haar inwoners. Dat betekent in de praktijk: veel overleg met instanties over het realiseren en onderhouden van voorzieningen, zoals wegen en fietspaden, verlichting, parkeergelegenheid, buurtbus, goede voorzieningen voor de jeugd, maar ook voor faciliteiten en  diensten voor de ouderen. 
Opgericht in 1955. Eén vereniging voor Plaatselijke Belangen van twee dorpen die in twee verschillende gemeenten liggen. Beerzerveld in Ommen en Mariënberg in Hardenberg.