Voor en door bewoners!

Bestuur

Samenstelling bestuur:

Voorzitter:
Marcel Schuldink 


Penningmeester:
Laura Bouwhuis


Lid
Rick Kelder


Lid
Jeanette Muis


Lid
Jan Hofstede


Lid
Klaas Luisman


Lid
Carolien Stuut


Lid
Arjan Bolks


Lid
Marry Huiskes

Volgens de statuten van 9 september 1988 is het volgende artikel van belang:

Artikel 8 lid 3

Elk bestuurslid treedt uiterlijk 3 jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. Een afgetreden bestuurslid is terstond herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, begint een nieuwe bestuursperiode.

Het Plaatselijk Belang vergadert gemiddeld 6 keer per jaar.

Daarnaast is er elk jaar een jaarlijkse algemene ledenvergadering. Omdat het Plaatselijk Belang van zowel Beerzerveld als Mariënberg belangen behartigt, wordt er afwisselend in beide plaatsen vergaderd in het plaatselijke Café-Restaurant.

Het ene jaar wordt de algemene ledenvergadering in Beerzerveld, het andere jaar in Mariënberg gehouden.

Uiteraard kunt u als lid aandacht vragen voor een onderwerp van algemeen belang, bij voorkeur door gebruik te maken van het contactformulier op deze website, of anders d.m.v. een brief (met afzender) of d.m.v. het benaderen van één van de bestuursleden.