Voor en door bewoners!

Algemeen

Geschiedenis

Twee kleine dorpen aan de rand van een Overijsselse gemeentegrens: Beerzerveld behorend bij de gemeente Ommen; Mariënberg bij de gemeente Hardenberg. Twee gemeenten met een eigen cultuur.

Twee dorpen met hun eigen bijzonderheden en eigenheid, maar vooral ook met grote overeenkomsten. Naar elkaar toegegroeid omdat er zoveel raakvlakken waren: scholen, kerk, verenigingsleven, instellingen, recreatie en werkgelegenheid. Vanwege deze verbondenheid is er ook één vereniging voor Plaatselijke Belangen, die sámen met de bewoners deze dorpen, ook wel kleine kernen genoemd, leefbaar wil houden.

Doelstelling

De vereniging stelt zich ten doel de maatschappelijke en culturele belangen van de gehele bevolking van Beerzerveld en Mariënberg te behartigen en de dorpen als zodanig leefbaar te houden voor haar inwoners. Dat betekent in de praktijk: veel overleg met instanties over het realiseren en onderhouden van voorzieningen, zoals wegen en fietspaden, verlichting, parkeergelegenheid, buurtbus, goede voorzieningen voor de jeugd, maar ook voor faciliteiten en  diensten voor de ouderen. Accenten liggen op, bereikbaarheid en veiligheid van voorzieningen en het aantrekkelijk houden van de omgeving. We willen ook in recreatief opzicht goed op de kaart staan. Naast aangenaam wonen wil het Plaatselijk Belang aandacht vestigen op vasthouden van de aanwezige werkgelegenheid en mogelijkheden voor uitbreiding van kleinschalige bedrijvigheid. Omdat je ‘samen sterker’ staat is er ook afstemming met de Handelsvereniging. Hoewel we elk onze eigen doelstellingen hebben, willen we elkaar ondersteunen op gebieden waar raakvlakken liggen.