Voor en door bewoners!

Bedrijven Instellingen en Verenigingen

Beerzerveld en Mariënberg kennen verschillende grote en kleinere bedrijven.

Het gemeentebeleid is er niet op gericht om grote bedrijvigheid te concentreren in de kleine woonkernen. Ommen heeft haar visie vooral gericht op recreatie. Het bedrijventerrein van Ommen krijgt een nieuwe locatie toegewezen waar voorheen het sportpark ‘de Rotbrink’ was gevestigd. Die ontwikkelingen kunt u volgen op de website van de gemeente Ommen: www.ommen.nl

Hardenberg concentreert de bedrijvigheid bij voorkeur rond Hardenberg en Dedemsvaart. We zien die terreinen steeds meer groeien. Beerzerveld en Mariënberg willen echter méér zijn dan alleen een woonplek. We willen ook deel hebben aan het economische en maatschappelijke leven, en daarmee onze dorpen levendig en aantrekkelijk houden. Het Plaatselijk Belang maakt zich sterk om in die behoefte te voorzien, namelijk het vasthouden van wat we hebben, maar ook het creëren van nieuwe mogelijkheden tot vestiging van kleine bedrijvigheid: praktijk aan huis. Het Plaatselijk Belang en de Handelsvereniging hebben in hun missie vooral op dit gebied raakvlakken. In het overleg met elkaar proberen we zoveel mogelijk samen een vuist te maken om de aandacht te vestigen op werkgelegenheid en mogelijkheden in de kleine kern.

Bedrijven en instellingen in Beerzerveld en Mariënberg

Voor bedrijven, instellingen en verenigingen in Beerze klik hier

Voor bedrijven, instellingen en verengingen in Beerzerveld Klik hier

Voor bedrijven, instellingen en verenigingen in Mariënberg klik hier