Voor en door bewoners!

Actueel

Definitieve buurtactiekaart Mariënberg BOSS

Mariënberg

De gemeente Hardenberg heeft in april 2024 een eerste opzet gemaakt van hoe zij tegen de buitenspeelruimtes in Mariënberg aan kijken.
Zij wilden graag weten of de inwoners van Mariënberg hier ook zo over denken.
Hier zijn veel reacties en goede ideeën op binnen gekomen.
Fijn dat zoveel inwoners hier in mee hebben gedacht.

Al deze reacties en ideeën hebben geleid tot een definitief totaalplan voor Mariënberg.
In het definitieve plan zijn de speelplekken aangegeven en daarnaast ook voor welke doelgroep deze ingericht zullen gaan worden. 

Wij zullen als plaatselijk belang in overleg gaan met de gemeente Hardenberg om te kijken of en hoe wij onze ideeën en de ingebrachte ideeën kunnen gaan realiseren.

De definitieve buurtactiekaart is te raadplegen via de link;

https://samenhardenberg.nl/boss/gebieden/Mariënberg

Download: BOSS_Definitieve_buurtactiekaart_Marienberg.pdf

Terug naar het nieuwsoverzicht