Voor en door bewoners!

Actueel

Aanvullende natuurversterking Beerze

Beerze

Landschap Overijssel gaat de natuur op Beerze aankomend najaar verder versterken. Hiermee worden de puntjes op de ‘i’ gezet van het eerdere grootschalige Natura 2000-natuurherstel. Op drie verschillende plekken wordt gewerkt; er worden een aantal veenkernen versterkt, met het weghalen van een stukje bos wordt een verbinding gecreëerd tussen de heide en het veen en aan de oostkant van natuurterrein Beerze wordt een stuk stuifzand hersteld. De werkzaamheden starten in september en worden uiterlijk februari afgerond.

Versterken veenkernen
“In het gebied liggen vijf veenkernen met daarin veenputjes,” zegt Evert Dijk, terreinbeheerder van Beerze. “Na het Natura 2000-natuurherstel uit 2020 zien we dat het water beter wordt vastgehouden. Hier zijn we heel blij mee, want hoogveen gedijt alleen als het heel nat is. Maar we zien ook dat het water elders nog weglekt naar de lagere delen in het gebied. Hier gaan we wat aan doen zodat het water nog beter blijft staan in de veenkernen en het veenmos zich weer als een spons kan volzuigen.”

Verbinden heideterrein met veen
“We halen ook een stukje bos weg en verbinden hiermee de heide met het veen.” Aldus Evert. Op de plek waar nu het bosje staat, zal een stuk heischraal grasland met her en der een alleenstaande boom ontstaan. “In het bosje staat veel Amerikaanse vogelkers, ook wel bospest genoemd. Dit is een struik die makkelijk uitbreid en van nature niet thuishoort in Nederland. Het overwoekert snel en laat weinig ruimte voor andere soorten planten. Deze worden daarom weggehaald en de bovenste bodemlaag, waar de zaden van de vogelkers inzitten, ook.”

Openmaken stuifzand
Aan de oostkant van natuurterrein Beerze, tussen de N36 en Mariënberg, ligt een geïsoleerd geraakt stukje stuifzand. Toch is het een bijzonder stukje natuur. “Het stuifzand is grotendeels dichtgegroeid, er zijn nog drie open stukjes. Deze verbinden we met elkaar. Ook hier kunnen diersoorten elkaar weer vinden en sterker worden. Om dit te realiseren moeten we bomen weghalen, mos verwijderen en de bosstrooisellaag weghalen.”

Wat merken bezoekers ervan?
De werkzaamheden starten in september 2023 en worden uiterlijk februari 2024 afgerond. Het kan zijn dat bezoekers kranen en trekkers zien rijden. Op de kwetsbare plekken worden rijplaten neergelegd zodat de bodem niet beschadigd wordt. Ook kunnen er tijdelijk paden zijn afgesloten. Dit zal ter plekke goed zijn aangegeven.

Meer informatie
Op www.landschapoverijssel.nl/beerze is meer informatie te vinden over de werkzaamheden.

Terug naar het nieuwsoverzicht