Voor en door bewoners!

Actueel

Beerzerveld zet schouders onder nieuwbouw!

Beerzerveld

Het plaatselijk Belang Beerzerveld-Mariënberg heeft woensdagavond verdere stappen gezet richting de realisatie van nieuwbouw in Beerzerveld. 

De gemeente Ommen heeft aangegeven maximaal vaart te willen maken in dit traject en heeft inmiddels twee projectleiders aangesteld om het proces te begeleiden. Samen met hen, Ilse Ramaker en Menno Proper, is vanavond het bestuurlijk proces besproken. Er is al een adviesbureau benoemd die bezig is met het verder uitwerken van ontwerpschetsen, ideevorming en referentiebeelden. Ook ondersteunen zij in het opstellen van het omgevingsplan. De gehele ontwerpfase die ongeveer 12 tot 14 weken gaat duren moet leiden tot een definitief stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan. 
Na de vakantieperiode zullen in een tweetal bijeenkomsten deze ontwerpen besproken en verfijnd worden. Tijdens deze ontwerpfase zullen alvast de nodige onderzoeken in het kader van milieu en natuur plaatsvinden. Achter de schermen gebeurt er momenteel dus van alles om woningbouw in Beerzerveld weer mogelijk te maken. Met onze projectleiders werd nog even een wandeling gemaakt naar de nieuwbouwlocatie aan de van Alewijkstraat en werden voorzichtig de 1e ideeën al besproken. 

In de nieuwsbrief van dit najaar zal uitgebreid bericht worden over de voortgang en ontwikkelingen en zullen we proberen een globale planning af te geven. 

Terug naar het nieuwsoverzicht