Voor en door bewoners!

Actueel

Nieuwbouwplannen Beerzerveld & Expeditie Beerzerveld

Maandagavond 12 december is de voorlichtingsavond geweest over de nieuwbouwplannen in Beerzerveld. Tijdens deze avond heeft Plaatselijk Belang Beerzerveld Marienberg de inwoners van Beerzerveld geïnformeerd over welke stappen inmiddels zijn gedaan en waar we nu staan met de gemeente Ommen en Vechtdal Wonen. De gemeente Ommen en Vechtdal Wonen hebben deze avond ook een presentatie gegeven en de inwoners geïnformeerd over de laatste stand van zaken. Wat uit deze avond naar voren kwam is vooral het belang van alle partijen dat we willen weten waar behoefte naar is. Wij hebben daarom als plaatselijk belang een enquête gemaakt. Wij willen aan iedereen vragen die geïnteresseerd is in een koop of huurwoning op het nieuwbouwplan in Beerzerveld om deze in te vullen. Met deze enquête kunnen wij als plaatselijk belang richting de gemeente Ommen en Vechtdal Wonen aantonen waar behoefte aan is. Beerzerveld is nu aan zet en daarom het dringende verzoek om onderstaande enquête in te vullen.

Tijdens deze avond heeft Arjan Bolks namens plaatselijk belang Beerzerveld Mariënberg ook een afrondende presentatie gegeven over de uitkomsten van de Beerzerveld Expeditie. Wij hebben als plaatselijk belang alle ingebrachte ideeën besproken met de gemeente Ommen en gekeken wat de (on)mogelijkheden zijn voor de korte en lange termijn. Als plaatselijk belang hebben wij dit samengevat tot 5 hoofd thema's. Wij zullen in de eerst volgende nieuwsbrief hier verder op in gaan.


Terug naar het nieuwsoverzicht